Välkommen till Kompetenscentrum Företagsledning (KCF)

Kompetenscentrum Företagsledning, KCF är en SLU gemensam satsning tillsammans med näringslivet. Det är också en viktigt inriktning inom LTV - fakultetens uppdrag. 

Centret är nydanande i sitt arbetssätt som knyter samman kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna, för att förbättra både skapande och nyttiggörande av kunskap. Genom arbetssättet är syftet ytterst att bidra till lönsamhet, utveckling och hållbar tillväxt för företag inom de gröna näringarna. 

Målet är att bidra till en bättre matchning för att stärka tillväxten, bidra till att relevant forskning inom området blir användbar såväl som att utbilda studenter för att kunna möta framtidens behov inom företagsledning. En förstärkning genom samverkan mellan akademi och näringar förväntas också ge ökade kunskaper om vad arbetsmarknaden behöver för utbildningar framöver.

Med företagsledning avses hela den bredd av aspekter en företagsledare har att hantera som exempelvis strategisk företagsledning, personal & arbetsmiljö, marknad & försäljning.


Kompetenscentrum Företagsledning vid SLU Alnarp är ett initiativ med tre fokusområden:

  1. Forskning strategisk företagsledning, arbetsmiljö-och personalledning och marknad 
  2. Utbildning utveckling och förstärkning av SLU:s utbildningar inom företagsekonomi, ledarskap 
  3. Samverkan och utvecklingsarbete med sektorns aktörer 

Finansiärer - se loggor till vänster!